• Barbara   WEILER  

Barbara WEILER : Skyggeordfører for udtalelse - 7. valgperiode 

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om fødevarekrisen, svindel i fødevarekæden og kontrollen heraf  
- IMCO_AD(2013)516893 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige indkøb  
- IMCO_AD(2013)510696 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer  
- IMCO_AD(2012)489694 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder  
- IMCO_AD(2012)475892 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om alternativ tvistbilæggelse i civil-, handels- og familieretlige sager  
- IMCO_AD(2011)467258 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om bedre lovgivning, subsidiaritet, proportionalitet og intelligent lovgivning  
- IMCO_AD(2011)460948 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om europæisk film i den digitale tidsalder  
- IMCO_AD(2011)458564 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om corporate governance i finansielle institutioner  
- IMCO_AD(2011)456633 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF, for så vidt angår forhindring af, at lægemidler, som er forfalskede med hensyn til identitet, historie eller oprindelse, kommer ind i den lovlige forsyningskæde  
- IMCO_AD(2010)438139 -  
-
IMCO