Jacques COLOMBIER : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 02-02-2018 / 01-07-2019 : Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa - Medlem

Nationale partier 

  • 02-02-2018 / 11-06-2018 : Front national (Frankrig)
  • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Frankrig)

Medlemmer 

  • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

Stedfortræder 

  • 21-02-2018 / 01-07-2019 : Udvalget om International Handel
  • 21-02-2018 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien
  • 08-06-2018 / 01-07-2019 : Budgetudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) FR  
 

Vote pour: nous sommes bien évidemment en faveur des mobilisations de ce fonds, prévu pour prêter assistance après une catastrophe naturelle.

Ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2018, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til fordel for Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (C8-0181/2018) FR  
 

Vote pour: il s’agit ici d’une procédure budgétaire de routine, visant à autoriser officiellement la mobilisation de ce fonds en allouant la somme nécessaire à la ligne budgétaire correspondante.

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2018/000 TA 2018 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) FR  
 

Vote pour: le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) est un fonds destiné à faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse