Romeo FRANZ : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Medlemmer 

  • 03-07-2018 / 09-09-2018 : Det Særlige Udvalg om Terrorisme
  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Israel

Stedfortræder 

  • 03-07-2018 / 02-09-2018 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand
  • 10-07-2018 / 01-07-2019 : Kultur- og Uddannelsesudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017  
- LIBE_AD(2019)630584 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2017  
- LIBE_AD(2019)630579 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) for 2017  
- LIBE_AD(2019)630581 -  
-
LIBE 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om en omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi  
- LIBE_AD(2018)629403 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om blockchain: en fremadskuende handelspolitik  
- LIBE_AD(2018)626922 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027  
- LIBE_AD(2018)627774 -  
-
LIBE 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Kontakt