Romeo FRANZ : Hjem 

Næstformand 

Kultur- og Uddannelsesudvalget 

Stedfortræder 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Kontakt