Daniel COHN-BENDIT : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medformand

Nationale partier 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Frankrig)

Formand 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

Medlemmer 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegationsformandskonferencen
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Formandskonferencen
 • 17-01-2002 / 01-09-2002 : Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling
 • 02-09-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport

Stedfortræder 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Budgetudvalget
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om verdenstopmødet om informationssamfundet (WSIS) i Tunesien  
- P5_DCL(2003)0027 - Bortfaldet  
Marco CAPPATO , Daniel COHN-BENDIT  
Åbningsdato : 17-11-2003
Frist : 17-02-2004
Antal underskrifter : 95 - 17-02-2004
Skriftlig erklæring om krænkelse af det vietnamesiske folks grundlæggende rettigheder og overholdelse af Montagnard-stammens rettigheder  
- P5_DCL(2002)0015 - Bortfaldet  
Marco PANNELLA , Paulo CASACA , Daniel COHN-BENDIT , Chris DAVIES , Charles TANNOCK  
Åbningsdato : 23-09-2002
Frist : 23-12-2002
Antal underskrifter : 23 - 23-12-2002
Skriftlig erklæring om krænkelse af det vietnamesiske folks grundlæggende rettigheder og frigivelse af religiøse ledere  
- P5_DCL(2002)0014 - Bortfaldet  
Marco PANNELLA , Paulo CASACA , Daniel COHN-BENDIT , Chris DAVIES , Charles TANNOCK  
Åbningsdato : 23-09-2002
Frist : 23-12-2002
Antal underskrifter : 27 - 23-12-2002