Daniel COHN-BENDIT : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 23-05-2005 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medformand
 • 24-05-2005 / 19-07-2007 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medformand
 • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medformand

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Medlemmer 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Formandskonferencen
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Formandskonferencen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 27-07-2004 : Udenrigsudvalget
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budgetudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-samarbejdet

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om anvendelse af open source software  
- P6_DCL(2008)0046 - Bortfaldet  
Jean Louis COTTIGNY , Pierre PRIBETICH , Michel ROCARD , Bronisław GEREMEK , Daniel COHN-BENDIT  
Åbningsdato : 19-05-2008
Frist : 25-09-2008
Antal underskrifter : 154 - 25-09-2008
Skriftlig erklæring om dødsstraf - indførelse af et globalt moratorium for henrettelser med henblik på fuldstændig afskaffelse af dødsstraffen  
- P6_DCL(2007)0012 - Bortfaldet  
Sir Graham WATSON , Joseph DAUL , Martin SCHULZ , Cristiana MUSCARDINI , Daniel COHN-BENDIT  
Åbningsdato : 31-01-2007
Frist : 30-04-2007
Antal underskrifter : 230 - 30-04-2007
Skriftlig erklæring om afvisning af Paul Wolfowitz' udnævnelse til direktør for Verdensbanken  
- P6_DCL(2005)0016 - Bortfaldet  
Daniel COHN-BENDIT , Andrew DUFF , Alain LAMASSOURE , Hannes SWOBODA  
Åbningsdato : 04-04-2005
Frist : 04-07-2005
Antal underskrifter : 47 - 04-07-2005

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.