• Roberta   ANGELILLI  

Roberta ANGELILLI : Bidrag til plenardebatter - 6. valgperiode 

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11