Roberta ANGELILLI : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Italien)
 • 16-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Italien)

Næstformand 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Europa-Parlamentet
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Europa-Parlamentet

Medlemmer 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Europa-Parlamentets Præsidium
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Europa-Parlamentets Præsidium
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union
 • 18-03-2010 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om bekæmpelse af vold mod kvinder  
- LIBE_AD(2014)524504 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed: mulige udveje  
- FEMM_AD(2013)508138 -  
-
FEMM 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

OPINION on protecting children in the digital world EN  
- LIBE_AD(2012)491241 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation  
- LIBE_AD(2010)452553 -  
-
LIBE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om undertrykte mindretals og befolkningers rettigheder  
- P7_DCL(2014)0004 - Bortfaldet  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Åbningsdato : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal underskrifter : 38 - 14-04-2014
Skriftlig erklæring om forbedring af tidlig diagnosticering af hjerte-kar-sygdomme hos kvinder  
- P7_DCL(2014)0003 - Bortfaldet  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Åbningsdato : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal underskrifter : 151 - 14-04-2014
Skriftlig erklæring om bekæmpelse af spiseforstyrrelser  
- P7_DCL(2013)0026 - Bortfaldet  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Åbningsdato : 09-12-2013
Frist : 09-03-2014
Antal underskrifter : 68 - 10-03-2014

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse