Jan-Kees WIEBENGA : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 20-07-1999 / 12-09-1999 : Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe - Medlem
  • 13-09-1999 / 07-10-2001 : Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

  • 20-07-1999 / 07-10-2001 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederlandene)

Næstformand 

  • 20-07-1999 / 07-10-2001 : Europa Parlamentet
  • 20-07-1999 / 07-10-2001 : Europa-Parlamentets Præsidium

Medlemmer 

  • 21-07-1999 / 07-10-2001 : Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  • 14-09-1999 / 07-10-2001 : Medlemmer af Europa-Parlamentet til Den Paritetiske Parlamentariske Forsamling for Konventionen mellem Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Den Europæiske Union (AVS-EU)
  • 09-12-1999 / 07-10-2001 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg og Delegationen for Forbindelserne med Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet

Stedfortræder 

  • 21-07-1999 / 07-10-2001 : Udvalget om Udvikling og Samarbejde

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og om foranstaltninger til fremme af en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelse af disse personer og følgerne heraf - Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender  
- A5-0077/2001 -  
-
LIBE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128