Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 05-02-2003 / 19-07-2004 : Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe - Medlem

Nationale partier 

  • 05-02-2003 / 19-07-2004 : Democraten 66 (Nederlandene)

Næstformand 

  • 13-03-2003 / 19-07-2004 : Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Medlemmer 

  • 10-03-2003 / 12-03-2003 : Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  • 10-03-2003 / 19-07-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd
  • 02-06-2003 / 19-07-2004 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Stedfortræder 

  • 20-02-2003 / 19-07-2004 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om aidsepidemien og Vatikanets rådgivning om kondomer  
- P5_DCL(2003)0029 - Bortfaldet  
Chris DAVIES , Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK , Marco CAPPATO , Anna KARAMANOU , Michiel van HULTEN  
Åbningsdato : 26-11-2003
Frist : 26-02-2004
Antal underskrifter : 73 - 26-02-2004