• Carlos   CARNERO GONZÁLEZ  

Carlos CARNERO GONZÁLEZ : Ordfører for udtalelse - 6. valgperiode 

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE med anbefalinger til Kommissionen om retningslinjer for et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelsen af borgerinitiativet  
- PETI_AD(2009)416357 -  
-
PETI 
UDTALELSE om Parlamentets nye rolle og ansvar ved gennemførelsen af Lissabontraktaten  
- PETI_AD(2008)405973 -  
-
PETI 
UDTALELSE om traktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab  
- INTA_AD(2007)398481 -  
-
INTA 
UDTALELSE om Den Europæiske Unions egne indtægter i fremtiden  
- AFCO_AD(2007)382347 -  
-
AFCO 
UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007  
- AFCO_AD(2006)376315 -  
-
AFCO