Carlos CARNERO GONZÁLEZ : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-1999 / 12-09-2001 : Nueva Izquierda (Spanien)
 • 13-09-2001 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Medlemmer 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

Stedfortræder 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Malta
 • 17-01-2002 / 29-01-2002 : Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked
 • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Malta

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Betænkning om ændring af forretningsordenens bestemmelser om nedsættelse af interparlamentariske delegationer og blandede parlamentariske udvalg - Udvalget om Forfatningsspørgsmål  
- A5-0346/2000 -  
-
AFCO 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Proposition de résolution (art. 50) Sur l'élection présidentielle et le non respect des droits humains en Guinée équatoriale FR  
- B5-0038/2003  

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128