Evin INCIR : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet 

Stedfortræder 

Udviklingsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Palæstina 
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen 

Seneste aktiviteter 

Situationen i Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) SV  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt