Abir AL-SAHLANI : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med Irak 

Stedfortræder 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo 

Kontakt