Jörgen WARBORN : Hjem 

Medlem 

Udvalget om International Handel 
Delegationen for Forbindelserne med MERCOSUR 
Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling 

Stedfortræder 

Budgetudvalget 
Transport- og Turismeudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina 

Kontakt