Hannah NEUMANN : Hjem 

Næstformand 

Underudvalget om Menneskerettigheder 

Medlem 

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar 
Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø 

Stedfortræder 

Udenrigsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Mashreqlandene 

Kontakt