Geert BOURGEOIS : Hjem 

Medlem 

Udvalget om International Handel 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med Indien 

Stedfortræder 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

Seneste aktiviteter 

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) NL  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 
Forslag til ændringsbudget nr. 4/2019: Nedsættelse af forpligtelses- og betalingsbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte behov for udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter) (A9-0012/2019 - John Howarth) NL  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 
Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) NL  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt