Nathalie COLIN-OESTERLÉ : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Delegationen for Forbindelserne med Israel 
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen 

Stedfortræder 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Seneste aktiviteter 

Klima- og miljøkrise (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) FR  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 
FN's konference om klimaændringer 2019 (COP25) (B9-0174/2019) FR  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 
EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) FR  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt