Søren GADE : Hjem 

Næstformand 

Fiskeriudvalget 

Medlem 

Transport- og Turismeudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Indien 

Stedfortræder 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med Iran 

Kontakt