Søren GADE : Hjem 

Næstformand 

Fiskeriudvalget 

Medlem 

Transport- og Turismeudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Indien 

Stedfortræder 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med Iran 

Seneste aktiviteter 

En EU-strategi for udryddelse af kvindelig kønslemlæstelse i hele verden (B9-0090/2020, B9-0092/2020) EN  
 
Skriftlige stemmeforklaringer 

Kontakt