Mauri PEKKARINEN : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
Delegationen for Forbindelserne med Japan 

Stedfortræder 

Budgetudvalget 
Regionaludviklingsudvalget 
Delegationen for Nordisk Samarbejde og for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg 
Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet 

Seneste aktiviteter 

Kontakt