Peter KOFOD : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand 

Stedfortræder 

Udvalget om International Handel 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater 

Seneste aktiviteter 

Kontakt