Nikolaj VILLUMSEN : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

Stedfortræder 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet 
Delegationen for Forbindelserne med Mashreqlandene 
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen 

Seneste aktiviteter 

Kontakt