Ioan-Rareş BOGDAN : Skriftlige stemmeforklaringer 

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Konsekvenserne af Thomas Cook-gruppens konkurs (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) RO  
 

Compania britanică Thomas Cook, al doilea operator de turism ca mărime din lume, a anunțat intrarea în faliment după ce nu a putut strânge fondurile necesare pentru supraviețuire, în condițiile în care datoriile depășeau 1,7 miliarde de lire sterline.
Vorbim de sute de mii de pasageri afectați, de mii de locuri de muncă pierdute și de pagube însemnate aduse asupra mai multor companii mici și mijlocii și asupra sectorului de turism în general.
Prin intermediul rezoluției, se solicită autorităților competente să analizeze cauzele falimentului grupului Thomas Cook, ținând seama de faptul că schimbarea negativă din situația financiară a companiei era cunoscută de către autoritățile britanice. Trebuie văzut dacă puteau fi luate măsuri pentru a se evita prăbușirea subită. Este obligatorie o astfel de analiză pentru a anticipa viitoarele crize.
Totodată, statele membre afectate de falimentul companiei sunt invitate să utilizeze pe deplin posibilitățile oferite de Fondul european de ajustare la globalizare pentru a ajuta angajații și companiile afectate de colapsul grupului de turism, iar Comisia este invitată să identifice instrumentele UE care ar putea oferi despăgubiri pentru prejudiciile aduse sectorului.
Am votat în favoarea acestei rezoluții.

Status for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer - offentlig landeopdelt rapportering (B9-0117/2019) RO  
 

O piață unică prosperă necesită un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil, eficient și favorabil creșterii economice.
În acest context, trebuie menționată obligația statelor membre de a impune instituțiilor de credit și societăților de investiții să comunice anual, defalcat pentru fiecare țară terță în care au înființat o sucursală, informații referitoare la natura și localizarea geografică a activităților, cifra de afaceri, numărul de angajați, impozitul pe profit, precum și subvențiile publice primite, pe bază consolidată pentru fiecare exercițiu financiar.
Este o modalitate de a clarifica evitarea plății impozitelor, această transparență fiind esențială pentru limitarea problemelor care au apărut în ultimii ani. În plus, cetățenii Uniunii trebuie să fie informați cu privire la plata impozitelor de către companiile multinaționale. Doar prin măsuri clare de transparență poate fi evitată și combătută evaziunea fiscală.
În acest sens, prin intermediul rezoluției, Parlamentul invită de urgență statele membre să deblocheze situația din cadrul Consiliului, să încheie prima lectură cu privire la propunerea privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte și să inițieze negocieri interinstituționale cu Parlamentul pentru a finaliza procesul legislativ cât mai curând posibil și pentru a respecta principiul cooperării loiale, astfel cum este prevăzut în Tratatul privind Uniunea Europeană.

Indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019) RO  
 

În mod regretabil, statele membre ale Uniunii Europene nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania, în condițiile în care ambele țări au depus eforturi considerabile pentru a îndeplini cerințele de deschidere a negocierilor de aderare.
Vorbim aici inclusiv de realizări istorice, cum ar fi soluționarea pozitivă a chestiunilor bilaterale dificile rămase deschise și promovarea relațiilor de bună vecinătate prin intermediul Acordului de la Prespa din partea Macedoniei de Nord și reforma sistemului judiciar desfășurată de Albania.
Trebuie avut în vedere că politica de extindere a UE a fost cel mai eficient instrument de politică externă al Uniunii. În consecință, orice pas înspre desființarea sa ar putea duce la o situație tot mai instabilă în vecinătatea imediată a UE.
În vederea încercării deblocării situației, Parlamentul European propune, prin intermediul rezoluției, convocarea unui dialog parlamentar regional cu conducerea parlamentelor din Balcanii de Vest, în vederea elaborării unei strategii referitoare la rolul parlamentelor în impulsionarea agendei de reforme a UE și în luarea de măsuri concrete, care să răspundă aspirațiilor europene ale popoarelor din regiune.
Am votat în favoarea acestei rezoluții.

Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020 - alle sektioner RO  
 

Bugetul UE pe 2020 vine în întâmpinarea cererilor de creștere a fondurilor pentru politicile climatice și a investițiilor în tehnologiile durabile.
Prin adoptarea acestui buget, Parlamentul European vrea să contribuie în mod semnificativ la inovație, cercetare și tehnologii noi, ecologice. De aceea, acest buget prevede acordarea unor sume mai mari pentru acțiuni de combatere a schimbărilor climatice, pentru cercetare, pentru sprijin oferit tinerilor și pentru crearea de noi locuri de muncă.
În acest sens, o sumă semnificativă a fost alocată pentru acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. Totodată, au crescut fondurile pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) și programele Erasmus+.
Un alt aspect important este legat de acordarea de sprijin suplimentar în conformitate cu prioritățile Parlamentului în domenii precum IMM-urile, cercetarea, digitalizarea.
Am votat în favoarea acestui raport.

Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) RO  
 

Toate agențiile descentralizate ale Uniunii trebuie să fie transparente și răspunzătoare pe deplin în fața cetățenilor pentru fondurile care le sunt încredințate în calitate de organisme ale Uniunii.
Prin intermediul raportului votat, Parlamentul European refuză să acorde directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2017.
În vederea acordării acestei descărcări, Parlamentul European, în conformitate cu prevederile din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, trebuie să constate că sunt îndeplinite toate condițiile necesare.
Ancheta Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) a relevat pentru 2017 o serie de nereguli. EASO este o agenție importantă care trebuie să funcționeze corect și să ajute Uniunea și statele membre să facă față provocărilor migrației.
Desemnarea unui director executiv interimar la 6 iunie 2018 și numirea unui nou director executiv la 16 iunie 2019 este o măsură salutară. De asemenea, este important angajamentul luat de noul director executiv de a realiza reforme semnificative care să asigure o guvernanță solidă.
Având în vedere aceste elemente, precum și intenția manifestată de noul director de a coopera cât mai strâns, Parlamentul își exprimă convingerea găsirii unei soluții cât mai rapide în vederea efectuării descărcării de gestiune.

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) RO  
 

Instituțiile Uniunii Europene trebuie să fie transparente și răspunzătoare pe deplin față de toți cetățenii Uniunii pentru fondurile care le sunt încredințate pentru a-și îndeplini sarcinile. În conformitate cu prevederile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul acordă descărcarea de gestiune instituțiilor europene după examinarea documentelor puse la dispoziție, a răspunsurilor la întrebări și după audierea secretarilor generali ai instituțiilor.
Trebuie menționat că nu a existat un răspuns din partea Consiliului la întrebările cu solicitare de răspuns scris trimise de Parlament și că Secretarul General al Consiliului nu a participat la audierea organizată la 27 noiembrie 2018 în contextul procedurii anuale de descărcare de gestiune. Un exercițiu de control bugetar eficace impune o cooperare între Parlament și Consiliu, cu respectarea corespunzătoare a rolurilor respective ale acestora.
Având în vedere cele expuse mai sus, prin intermediul raportului supus astăzi la vot, Parlamentul refuză să acorde Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Consiliului Uniunii aferent exercițiului financiar 2017. Raportul subliniază necesitatea unei cooperări cât mai strânse și a găsirii unei soluții cât mai rapide în vederea acordării descărcării de gestiune. Am votat în favoarea acestui raport.

Gennemførelse og finansiering af EU's almindelige budget for 2020 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (A9-0018/2019 - Johan Van Overtveldt) RO  
 

Scopul recomandării Parlamentului European este acela de a reduce orice impact negativ pe care retragerea Marii Britanii îl poate avea asupra beneficiarilor finanțării UE și asupra bugetului Uniunii Europene în cazul unui scenariu fără acord.
Propunerea vizează extinderea domeniului de aplicare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a demonstra solidaritatea europeană cu statele membre cel mai grav afectate, oferind asistență din partea fondului pentru a le ajuta să suporte sarcina financiară generată ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord.
În absența unui acord de retragere, Regatul Unit nu va mai face parte din piața unică și din uniunea vamală sau nu va mai fi asociat acestora. În cazul în care condițiile exacte ale retragerii nu sunt clare, Brexitul poate conduce la dificultăți economice considerabile, nu numai în Regatul Unit, ci și în statele membre care dețin legături economice strânse cu Regatul Unit.
Cred cu tărie că măsurile adoptate de atenuare a impactului unei retrageri nereglementate sunt binevenite. Am votat în favoarea acestui raport.

Forslag til ændringsbudget nr. 2/2019: Styrkelse af centrale programmer for EU's konkurrenceevne: Horisont 2020 og Erasmus+ (A9-0004/2019 - John Howarth) RO  
 

Majorarea fondurilor alocate pentru programele de cercetare ale UE și pentru mobilitatea tinerilor confirmă dorința Uniunii Europene de a veni în sprijinul cercetătorilor și studenților din Europa.
Aceștia beneficiază acum de mai mult sprijin din partea Uniunii Europene pentru proiectele lor. Cred cu tărie că investiția în educație și în cercetare înseamnă, în primul rând, o investiție în viitorul nostru și în cel al copiilor noștri.

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) RO  
 

Propunerea acceptată de Parlamentul European privind acordarea de asistență României prin intermediul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene reprezintă expresia solidarității europene. Uniunea Europeană oferă sprijin acelor state și regiuni afectate de dezastrele naturale și ajută populațiile acestor țări să se redreseze.
Sumele alocate sunt distribuite în urma inundațiilor devastatoare din 2018, care au afectat în principal infrastructura, gospodăriile și agricultura din România, și confirmă, încă o dată, modul în care Uniunea Europeană se poziționează eficient și flexibil în fața situațiilor de urgență.

Forslag til ændringsbudget nr. 3/2019: forslag om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig (A9-0006/2019 - John Howarth) RO  
 

Obiectivul Fondului de solidaritate este acela de a permite Uniunii Europene să răspundă în mod rapid, eficient și flexibil la situațiile de urgență pentru a-și manifesta solidaritatea cu populația din regiunile afectate de catastrofele naturale.
Această măsură reprezintă o dovadă în plus a susținerii pe care Uniunea Europeană o oferă României, care a fost puternic afectată de inundații ce au produs însemnate pagube în principal în infrastructură, gospodării și agricultură.
Este un demers salutar al Uniunii Europene, care oferă sprijin financiar României și care ajută, astfel, țara noastră să se refacă rapid.

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  11E130
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T13037
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadresse 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11E130
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: