Dinesh DHAMIJA : 9. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Gruppen Renew Europe - Medlem

Nationale partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Det Forenede Kongerige)

Formand 

  • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegationen for Forbindelserne med Indien

Medlemmer 

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegationsformandskonferencen

Stedfortræder 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Budgetudvalget
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om skikkelig adfærd