Antony HOOK : 9. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Gruppen Renew Europe - Medlem

Nationale partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen for Forbindelserne med Hviderusland
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest

Stedfortræder 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Retsudvalget
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen for Forbindelserne med Palæstina
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Eftersøgning og redning i Middelhavet (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) EN  
 

I voted in favour of the resolution on search and rescue in the Mediterranean, because I am convinced that we must save lives, instead of pushing migrants into the hands of smugglers or denying them a safe harbour.
We need an urgent reform of the migration policy to avoid deaths at sea, be it in the Mediterranean or in the English Channel. The example of the Libyan route is striking. It was five times deadlier in 2018 than in 2015 due to a reduction in search and rescue activities off the Libyan coast. In 2019 so far, this route counts 646 deaths. I regret that a number of UK members (from Brexit Party) voted against the resolution, which as a result could not be adopted, and we missed an opportunity to support Member States in their migration, integration and relocation policies.
Despite that, I will continue to work for the establishment of safe and legal migration channels, stronger cooperation in rescue activities and guaranteeing safe and timely disembarkation for those in need.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om skikkelig adfærd