Andrew ENGLAND KERR : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet 

Stedfortræder 

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar 

Kontakt