Mick WALLACE : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar 
Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø 

Stedfortræder 

Udenrigsudvalget 
Delegationen for Forbindelserne med Iran 
Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan 

Seneste aktiviteter 

Kontakt