Jorge BUXADÉ VILLALBA : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
Delegationen for Forbindelserne med Maghreblandene og Den Arabiske Maghrebunion, herunder de Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Marokko, EU-Tunesien og EU-Algeriet 
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen 

Stedfortræder 

Retsudvalget 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

Seneste aktiviteter 

Kontakt