Liudas MAŽYLIS : Hjem 

Medlem 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
Delegationen for Forbindelserne med Hviderusland 
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest 

Stedfortræder 

Udvalget om International Handel 
Delegationen for Nordisk Samarbejde og for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg 

Kontakt