José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 03-01-2017 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

  • 03-01-2017 / 01-07-2019 : Partido Popular (Spanien)

Medlemmer 

  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetkontroludvalget
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse

Stedfortræder 

  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udenrigsudvalget
  • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om International Handel
  • 30-03-2017 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om status for debatten om Europas fremtid  
- INTA_AD(2018)627014 -  
-
INTA 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne  
- CONT_AD(2017)612047 -  
-
CONT 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling (A8-0334/2017 - Maurice Ponga) ES  
 

Coincido con las líneas generales del informe del Sr. Ponga, «Informe sobre la Estrategia UE-África: un impulso para el desarrollo», que pone de relieve importantes aspectos de la relación birregional a la vista de la próxima Cumbre de finales de este mes en Abiyán. Sin embargo no estoy de acuerdo con todo su contenido, en particular con algún elemento —que no se ha podido votar de forma separada— del apartado 42.

Fængselssystemer og -forhold (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) ES  
 

La delegación española del Grupo del PPE está de acuerdo con la idea sustantiva de la Resolución del Parlamento Europeo sobre condiciones y sistemas penitenciarios, pero los apartados 21 y 29 no los podemos aceptar porque el acercamiento de presos es una historia vinculada al sufrimiento de muchas víctimas inocentes del fenómeno terrorista en España. Tampoco podemos olvidar que la política de dispersión de presos ha jugado un papel crucial para la derrota de la organización terrorista ETA.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse