Pedro APARICIO SÁNCHEZ : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Medlemmer 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien og Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC)
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
  • 07-02-2002 / 02-07-2003 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika og Mexico
  • 03-07-2003 / 19-07-2004 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Stedfortræder 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Betænkning om rapport fra Kommissionen om gennemførelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 3911/92 om udførsel af kulturgoder og Rådets direktiv 93/7/EØF om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område - Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier og Sport  
- A5-0122/2001 -  
-
CULT 
Betænkning om forslag til Rådets forordning om fordelingen af tilladelser til lastvognskørsel i Schweiz - Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme  
- A5-0075/1999 -  
-
RETT 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128