Fausto BERTINOTTI : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 20-07-2004 / 27-04-2006 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem

Nationale partier 

  • 20-07-2004 / 27-04-2006 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Italien)

Medlemmer 

  • 21-07-2004 / 27-04-2006 : Økonomi- og Valutaudvalget
  • 15-09-2004 / 27-04-2006 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Stedfortræder 

  • 21-07-2004 / 27-04-2006 : Retsudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.