Richard HOWITT
 • Richard
  HOWITT
 • Det Forenede Kongerige
 • Fødselsdato: 5. april 1961, Reading

Politiske grupper

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)

Næstformand

 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Udvalget om Regionalpolitik
 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 13.10.2014 / 01.11.2016 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

Medlem

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Udvalget om Regionalpolitik
 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydamerika
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydamerika
 • 16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydamerika og MERCOSUR
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydamerika og MERCOSUR
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydamerika og MERCOSUR
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Udvalget om Udvikling og Samarbejde
 • 14.09.1999 / 14.01.2002 : Medlemmer af Europa-Parlamentet til Den Paritetiske Parlamentariske Forsamling for Konventionen mellem Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Den Europæiske Union (AVS-EU)
 • 17.01.2002 / 01.06.2003 : Udvalget om Udvikling og Samarbejde
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Medlemmer af Europa-Parlamentet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling for Konventionen mellem Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Den Europæiske Union (AVS-EU)
 • 02.06.2003 / 19.07.2004 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Udenrigsudvalget
 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Udenrigsudvalget
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Udenrigsudvalget
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udenrigsudvalget
 • 16.07.2009 / 24.11.2009 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udenrigsudvalget
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Udenrigsudvalget
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 14.07.2014 / 12.10.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

Stedfortræder

 • 21.07.1994 / 10.08.1994 : Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Udvalget om Udvikling og Samarbejde
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Udvalget om Udvikling og Samarbejde
 • 05.02.1998 / 19.07.1999 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 16.07.2009 / 15.09.2009 : Retsudvalget
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien
 • 16.09.2009 / 18.01.2012 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan
 • 25.11.2009 / 18.01.2012 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 10.10.2014 / 01.11.2016 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

149

Religiøse friheder og kulturelle forskelle (forhandling)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Situationen i Iran (forhandling)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

EU's indre marked for elektronisk kommunikation (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.25)

EU's prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd (forhandling)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Statusrapport 2013 for Tyrkiet (forhandling)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Situationen i Ukraine (forhandling)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Anvendelse af bevæbnede droner (forhandling)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(15)

Ordfører for betænkning

2

Skyggeordfører for betænkning

3

Ordfører for udtalelse

3

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om diversitet for visse store selskaber og grupper

EMPL
10-12-2013 EMPL_AD(2013)519836

UDTALELSE om virksomhedernes sociale ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i erhvervslivet samt bæredygtig vækst

EMPL
15-01-2013 EMPL_AD(2013)498079

UDTALELSE om menneskerettigheder, sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler

EMPL
03-05-2010 EMPL_AD(2010)438256

Skyggeordfører for udtalelse

2

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne

EMPL
09-01-2014 EMPL_AD(2014)521839

UDTALELSE om EU's politik for rumindustrien – udnyttelse af potentialet for økonomisk vækst i rumsektoren

AFET
24-09-2013 AFET_AD(2013)514674

Beslutningsforslag

170

Fælles beslutningsforslag om Pakistan: Seneste tilfælde af forfølgelse

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Fælles beslutningsforslag om situationen i Nordkorea (Den Demokratiske Folkerepublik Korea)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

Fælles beslutningsforslag om Ruslands invasion af Ukraine

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Fælles beslutningsforslag om sikkerhed og menneskehandel på Sinaihalvøen

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on security and human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0256/2014

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0253/2014

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om EU's prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd

10-03-2014 RC-B7-0234/2014

Forslag til beslutning om EU's prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd

05-03-2014 B7-0237/2014

Skriftlige erklæringer

3

Skriftlig erklæring om fremhævelse af den globale dimension af kampen imod seksuelt misbrug af børn på internettet

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Bortfaldet

Detaljer

Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria Da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS

Åbningsdato : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal underskrifter : 132 - 15-07-2013

Skriftlig erklæring om et frivilligt mærkningssystem i blindskrift på industriprodukters emballage

23-03-2011 P7_DCL(2011)0014 Vedtaget

Detaljer

Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM

Åbningsdato : 23-03-2011
Frist : 23-06-2011
Dato for vedtagelse : 23-06-2011
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2011)0299
Antal underskrifter : 447 - 23-06-2011

Skriftlig erklæring om at tage ansvar for holocaust

08-02-2010 P7_DCL(2010)0007 Bortfaldet

Detaljer

Richard HOWITT , Bogusław SONIK , Alexander Graf LAMBSDORFF , Marek SIWIEC , Dennis de JONG

Åbningsdato : 08-02-2010
Frist : 20-05-2010
Antal underskrifter : 120 - 20-05-2010

Forespørgsler

36

  'Mission for Growth to Israel': expansion of bilateral cooperation

16-04-2014 E-004914/2014 Kommissionen

  'Mission for Growth to Israel': business and human rights

16-04-2014 E-004913/2014 Kommissionen

  EU support for women with autism

16-04-2014 E-004912/2014 Kommissionen

  VP/HR - Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

01-10-2012 E-008756/2012 Kommissionen

  Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

28-09-2012 P-008754/2012 Kommissionen

  EU backing for complementarity between the International Criminal Court (ICC) and national judicial systems

14-06-2012 E-005949/2012 Kommissionen

  UK requests for state aid for the Coryton refinery in Essex

14-06-2012 P-005944/2012 Kommissionen

EU's politik for Vestbredden og Østjerusalem

19-04-2012 O-000104/2012 Kommissionen

EU's politik for Vestbredden og Østjerusalem

19-04-2012 O-000103/2012 Rådet

Direktiv om vikararbejde

02-12-2011 E-011726/2011 Kommissionen

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 6. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

127

Menneskerettighederne i verden 2008 og EU's menneskerettighedspolitik (forhandling)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(11)

Den humanitære situation i Camp Ashraf

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Stemmeforklaringer

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(8)

A6-0234/2009 - BETÆNKNING med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om ikke-spredning af kernevåben og fremtiden for traktaten om ikke-spredning af kernevåben (NPT)

− Henstilling til Rådet om den nye aftale EU/Rusland (forhandling)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(12)

Stemmeforklaringer

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0132/2009 - BETÆNKNING med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om Den Europæiske Unions prioriteringer for FN's Generalforsamlings 64. samling

Bilindustriens fremtid (forhandling)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(11)

Ordfører for betænkning

2

BETÆNKNING om virksomhedernes sociale ansvar: et nyt partnerskab

EMPL
21-12-2006 A6-0471/2006

BETÆNKNING om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2005 og EU's menneskerettighedspolitik

AFET
02-05-2006 A6-0158/2006

Beslutningsforslag

15

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Gaza

13-01-2009 RC-B6-0051/2009

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Kashmir

09-07-2008 RC-B6-0349/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on allegations of Mass graves in Indian-Administered Kashmir

08-07-2008 B6-0368/2008

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om den syvende samling i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC)

19-02-2008 RC-B6-0092/2008

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Gaza

19-02-2008 RC-B6-0066/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING om den syvende samling i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC)

18-02-2008 B6-0101/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Gaza

13-02-2008 B6-0069/2008

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om sagen vedrørende BBC-journalisten Alan Johnston

25-04-2007 RC-B6-0159/2007

Skriftlige erklæringer

5

Skriftlig erklæring om Colombia og GSP plus-relaterede handelspræferencer

20-10-2008 P6_DCL(2008)0090 Bortfaldet

Detaljer

Richard HOWITT , Caroline LUCAS , Patrick GAUBERT , Helmuth MARKOV , Renate WEBER

Åbningsdato : 20-10-2008
Frist : 05-02-2009
Antal underskrifter : 138 - 09-02-2009

Skriftlig erklæring om diskriminering og institutionalisering af handicappede børn i Den Europæiske Union

09-04-2008 P6_DCL(2008)0024 Bortfaldet

Detaljer

Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT

Åbningsdato : 09-04-2008
Frist : 15-07-2008
Antal underskrifter : 213 - 10-07-2008

Skriftlig erklæring om "dys"-kriminering og social udelukkelse af "dys"-børn

18-06-2007 P6_DCL(2007)0064 Vedtaget

Detaljer

Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT , Kathy SINNOTT , Roberta ANGELILLI , Anna ZÁBORSKÁ

Åbningsdato : 18-06-2007
Frist : 25-10-2007
Dato for vedtagelse : 13-11-2007
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2007)0506
Antal underskrifter : 432 - 25-10-2007

Skriftlig erklæring om den franske nationalforsamlings vedtagelse af en lov, der kriminaliserer benægtelse af "folkemordet på armeniere i 1915"

13-11-2006 P6_DCL(2006)0080 Bortfaldet

Detaljer

Michael CASHMAN , Andrew DUFF , Richard HOWITT

Åbningsdato : 13-11-2006
Frist : 23-02-2007
Antal underskrifter : 38 - 23-02-2007

Skriftlig erklæring om gigtsygdomme

05-07-2005 P6_DCL(2005)0041 Vedtaget

Detaljer

Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA

Åbningsdato : 05-07-2005
Frist : 05-10-2005
Dato for vedtagelse : 13-10-2005
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2005)0389
Antal underskrifter : 406 - 05-10-2005

Forespørgsler

31

Muligheden for uvildig rådgivning om kørsel og valg af køretøj for handicappede i Europa

30-06-2008 E-3918/2008 Rådet

Børnearbejde

29-05-2008 E-3220/2008 Kommissionen

Palæstinensiske fanger i israelske fængsler

15-04-2008 O-0041/2008 Kommissionen

Palæstinensiske fanger i israelske fængsler

15-04-2008 O-0040/2008 Rådet

  Renewal of the regulation on GSP+ status for beneficiary countries

07-04-2008 H-0248/2008 Rådet

FN's konvention om handicappedes rettigheder

02-04-2008 H-0240/2008 Kommissionen

Nedsatte momssatser for lydbøger til blinde

06-03-2008 E-1571/2008 Kommissionen

Sikring af ofres rettigheder i Colombia

16-01-2008 E-0211/2008 Kommissionen

Revision af direktivet om ophavsret

12-12-2007 P-6415/2007 Kommissionen

Grønbog om bytransport

28-09-2007 E-4906/2007 Kommissionen

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 5. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

103

Afstemning (fortsættelse)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Pakistan

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(11)

Menneskerettighederne i verden 2003

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(12)

Aftale om politisk dialog og samarbejde EF/Centralamerika og Det Andinske Fællesskab

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(1)

Udvidelse / Kandidatlande (fortsat)

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(4)

Spørgetid (Kommissionen)

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(12)

EU's politik over for Sydkaukasus

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(2)

Afstemning (fortsat)

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(5)

Spørgetid (Kommissionen)

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(10)

Forbindelserne EU/FN

29-01-2004 P5_CRE(2004)01-29(1)

Ordfører for betænkning

2

Beslutningsforslag

14

FORSLAG TIL BESLUTNING om tvangsægteskab

07-10-2002 B5-0438/2002

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om finansiering af udviklingsbistand

05-02-2002 RC-B5-0034/2002

FORSLAG TIL BESLUTNING om finansiering af udviklingsbistand

31-01-2002 B5-0036/2002

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om menneskerettigheder

15-02-2000 RC-B5-0126/2000

FORSLAG TIL BESLUTNING om samlingen i FN’s Menneskerettighedskommission

14-02-2000 B5-0126/2000

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om beskyttelse af humanitære hjælpearbejdere i Colombia

19-01-2000 RC-B5-0026/2000/Rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION On human rights violations connected to the Chad Cameroon Oil and Pipeline project

17-01-2000 B5-0081/2000

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Skriftlige erklæringer

2

Skriftlig erklæring om døvblindes rettigheder

12-01-2004 P5_DCL(2004)0001 Vedtaget

Detaljer

Richard HOWITT , Mario MANTOVANI , Elizabeth LYNNE , Patricia McKENNA , Ilda FIGUEIREDO

Åbningsdato : 12-01-2004
Frist : 12-04-2004
Dato for vedtagelse : 01-04-2004
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P5_TA(2004)0277
Antal underskrifter : 323 - 01-04-2004

Skriftlig erklæring om ikke-forskelsbehandling af handicappede på grund af deres helbredstilstand

28-11-2001 P5_DCL(2001)0014 Bortfaldet

Detaljer

Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT

Åbningsdato : 28-11-2001
Frist : 28-02-2002
Antal underskrifter : 111 - 28-02-2002

Forespørgsler

97

Midtvejsundersøgelse af sukkerordningen

26-02-2004 H-0126/2004 Kommissionen

Baku-Ceyhan-olierørledningen

26-01-2004 H-0038/2004 Kommissionen

Støtte til FN's arbejdsgruppe for indfødte folk

26-01-2004 H-0037/2004 Rådet

Fredsprocessen i Sri Lanka

16-12-2003 H-0835/2003 Kommissionen

Flerårigt strategisk program for EU's eksterne forbindelser

16-12-2003 H-0834/2003 Rådet

Finansiering af vort løfte om at udrydde fattigdom

12-11-2003 O-0071/2003 Kommissionen

Årlig beretning om Tyrkiet

23-10-2003 E-3249/2003 Kommissionen

Erklæringer (7. valgperiode)