Mark Francis WATTS : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)

Næstformand 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Malta
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Malta

Medlemmer 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
 • 16-09-1999 / 14-01-2002 : Udvalget for Andragender
 • 17-01-2002 / 03-02-2002 : Udvalget for Andragender
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

Stedfortræder 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Det Midlertidige Udvalg om Øget Sikkerhed til Søs

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af Rådets af direktiv 95/21/EF om håndhævelse over for skibe, der anløber Fællesskabets havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for skibes sikkerhed, for forureningsforebyggelse samt for leve- og arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol) - Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme  
- A5-0140/2001 -  
-
RETT 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om regulering af sælbestanden  
- P5_DCL(2003)0023 - Bortfaldet  
Mark Francis WATTS , Catherine STIHLER , Phillip WHITEHEAD  
Åbningsdato : 20-10-2003
Frist : 20-01-2004
Antal underskrifter : 113 - 20-01-2004
Skriftlig erklæring om Verdenshandelsorganisationens negative indvirkning på dyrevelfærd  
- P5_DCL(1999)0010 - Bortfaldet  
Michl EBNER , Caroline LUCAS , Mary Elizabeth BANOTTI , Gianni VATTIMO , Mark Francis WATTS  
Åbningsdato : 15-11-1999
Frist : 15-02-2000
Antal underskrifter : 105 - 15-02-2000