Graham WATSON : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Det Forenede Kongerige)

Formand 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Indien

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udenrigsudvalget
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationsformandskonferencen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udenrigsudvalget

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Fiskeriudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Indonesien på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde for så vidt angår tilbagetagelsesspørgsmål  
- AFET_AD(2014)526352 -  
-
AFET 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om proklamationen af den europæiske borgmesterdag  
- P7_DCL(2014)0006 - Bortfaldet  
Oldřich VLASÁK , Vladimír MAŇKA , Jan OLBRYCHT , Lambert van NISTELROOIJ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Peter SIMON , Sir Graham WATSON , Manfred WEBER , Peter ŠŤASTNÝ , Anna ZÁBORSKÁ , Roberts ZĪLE  
Åbningsdato : 16-01-2014
Frist : 16-04-2014
Antal underskrifter : 39 - 17-04-2014
Skriftlig erklæring om farerne ved nationalisme, antisemitisme og andre former for etnisk intolerance hos bevægelser, der er modstandere af det europæiske projekt  
- P7_DCL(2013)0015 - Bortfaldet  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Åbningsdato : 07-10-2013
Frist : 07-01-2014
Antal underskrifter : 150 - 08-01-2014
Skriftlig erklæring om hjælp til at finde arbejde for unge og ældre i Europa  
- P7_DCL(2010)0039 - Bortfaldet  
Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON  
Åbningsdato : 05-05-2010
Frist : 09-09-2010
Antal underskrifter : 81 - 09-09-2010

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse