Georges BERTHU : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-1999 / 20-09-2000 : Gruppen Union for Nationernes Europa - Medlem
 • 21-09-2000 / 30-01-2001 : Gruppen Union for Nationernes Europa - Næstformand
 • 31-01-2001 / 19-07-2004 : Løsgængere

Nationale partier 

 • 20-07-1999 / 22-11-2000 : Rassemblement pour la France (Frankrig)
 • 23-11-2000 / 19-07-2004 : Mouvement pour la France (Frankrig)

Næstformand 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegationen for Forbindelserne med Canada

Medlemmer 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 06-07-2000 / 07-09-2000 : Midlertidigt Udvalg om Echelon-aflytningssystemet
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Canada

Stedfortræder 

 • 21-07-1999 / 30-01-2001 : Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128