Gunilla CARLSSON : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem af bestyrelsen
 • 08-03-2002 / 30-09-2002 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-1999 / 30-09-2002 : Moderata samlingspartiet (Sverige)

Medlemmer 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 06-10-1999 / 17-05-2000 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Litauen
 • 18-05-2000 / 14-01-2002 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Letland
 • 17-01-2002 / 30-09-2002 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 07-02-2002 / 30-09-2002 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Polen

Stedfortræder 

 • 21-07-1999 / 16-05-2000 : Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Polen
 • 17-05-2000 / 14-01-2002 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 17-01-2002 / 30-09-2002 : Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Betænkning om Estlands ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union og status over forhandlingerne - Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Den Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik  
- A5-0251/2001 -  
-
AFET 
Betænkning om Estlands ansøgning om medlemsskab af Den Europæiske Union og status over forhandlingerne - Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Den Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik  
- A5-0238/2000 -  
-
AFET 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Motion for a resolution On Chechnya EN  
- B5-0261/2000  

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128