Felipe CAMISÓN ASENSIO : 5. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-03-2000 / 19-07-2004 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem

Nationale partier 

 • 01-03-2000 / 19-07-2004 : Partido Popular (Spanien)

Medlemmer 

 • 15-03-2000 / 14-01-2002 : Delegationen for Forbindelserne med Medlemslandene af ASEAN, Landene i Sydøstasien og Republikken Korea
 • 17-03-2000 / 02-07-2000 : Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked
 • 17-03-2000 / 14-01-2002 : Udvalget for Andragender
 • 03-07-2000 / 14-01-2002 : Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget for Andragender
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Medlemslandene af ASEAN, Landene i Sydøstasien og Republikken Korea

Stedfortræder 

 • 15-03-2000 / 14-01-2002 : Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i parlamentsåret 2000-2001 - Udvalget for Andragender  
- A5-0236/2001 -  
-
PETI 
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til samordning af transport ad jernbane, landevej og indre vandveje - Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme  
- A5-0096/2001 -  
-
RETT 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128