Henri WEBER : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Frankrig)

Næstformand 

 • 29-09-2009 / 13-02-2012 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 19-01-2012 / 03-07-2012 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om International Handel
 • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Retsudvalget
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Retsudvalget
 • 14-02-2012 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed  
- INTA_AD(2013)506367 -  
-
INTA 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter  
- INTA_AD(2013)510734 -  
-
INTA 
UDTALELSE om finanskrisens følger for forsvarssektoren i EU's medlemsstater  
- ITRE_AD(2011)472124 -  
-
ITRE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse