Graham BOOTH : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Gruppen for Selvstændighed/Demokrati - Medlem

Nationale partier 

  • 20-07-2004 / 30-09-2008 : UK Independence Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Regionaludviklingsudvalget
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaludviklingsudvalget
  • 31-01-2007 / 30-09-2008 : Udvalget om International Handel

Stedfortræder 

  • 23-10-2007 / 28-09-2008 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

all-activities 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.