• Bent Hindrup   ANDERSEN  

Bent Hindrup ANDERSEN : Beslutningsforslag - 5. valgperiode 

Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143