• Bent Hindrup   ANDERSEN  

Bent Hindrup ANDERSEN : Bidrag til plenardebatter - 5. valgperiode 

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11