Libor ROUČEK
 • Libor
  ROUČEK
 • Tjekkiet
 • Fødselsdato: 4. september 1954, Kladno

Politiske grupper

 • 23.04.2003 / 30.04.2004 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Observatør
 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem
 • 14.07.2009 / 18.01.2012 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Næstformand

Nationale partier

 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Česká strana sociálně demokratická (Tjekkiet)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Česká strana sociálně demokratická (Tjekkiet)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Česká strana sociálně demokratická (Tjekkiet)

Næstformand

 • 13.11.2006 / 14.01.2007 : Udenrigsudvalget
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Udenrigsudvalget
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Udenrigsudvalget

Næstformand

 • 14.07.2009 / 16.01.2012 : Europa-Parlamentet

Medlem

 • 03.05.2004 / 19.07.2004 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
 • 21.07.2004 / 12.11.2006 : Udenrigsudvalget
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 13.10.2004 / 13.03.2007 : Delegationen for Forbindelserne med Iran
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen for Forbindelserne med Iran
 • 14.07.2009 / 16.01.2012 : Europa-Parlamentets Præsidium
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udenrigsudvalget
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udenrigsudvalget
 • 14.03.2012 / 30.06.2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest

Stedfortræder

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Budgetudvalget
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Budgetudvalget
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Budgetudvalget
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Udvalget om International Handel
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Udvalget om International Handel
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 22.10.2012 / 30.06.2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine

Observatør

 • 15.05.2003 / 30.04.2004 : Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

363

Situationen i Iran (forhandling)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Russisk invasion af Ukraine (forhandling)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(6)

Situationen i Ukraine (forhandling)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Situationen i Ukraine (forhandling)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(14)

Topmøde EU-Rusland (forhandling)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(19)

Statusrapport 2013 for Serbien - Den europæiske integrationsproces for Kosovo (forhandling)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(18)

Gennemgang af det litauiske formandskab (forhandling)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(3)

Ordfører for betænkning

1

Skyggeordfører for betænkning

2

Ordfører for udtalelse

2

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om fornyelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation

AFET
12-12-2013 AFET_AD(2013)523008

UDTALELSE om særberetning nr. 14/2011 (decharge 2011) – Har EU’s bistand forbedret Kroatiens kapacitet til at forvalte eftertiltrædelsesstøtte?

AFET
19-06-2012 AFET_AD(2012)487945

Beslutningsforslag

71

Fælles beslutningsforslag om situationen i Nordkorea (Den Demokratiske Folkerepublik Korea)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0411/2014

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om Ruslands invasion af Ukraine

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Forslag til beslutning om Ruslands invasion af Ukraine

11-03-2014 B7-0265/2014

  Motion for a resolution on Russia: sentencing of demonstrators involved in Bolotnaya Square events

10-03-2014 B7-0245/2014

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om EU's strategi for Arktis

10-03-2014 RC-B7-0229/2014

Forslag til beslutning om EU's strategi for Arktis

05-03-2014 B7-0229/2014

Fælles beslutningsforslag om situationen i Ukraine

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Skriftlige erklæringer

1

Skriftlig erklæring om beskyttelse af forbrugere af finansielle tjenesteydelser mod åger

07-10-2013 P7_DCL(2013)0017 Bortfaldet

Detaljer

Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES

Åbningsdato : 07-10-2013
Frist : 07-01-2014
Antal underskrifter : 78 - 08-01-2014

Forespørgsler

9

Gennemførelse af Unionens strategi for Donauområdet

06-03-2014 O-000046/2014 Kommissionen

Retsstatsprincipper og menneskerettigheder i Rusland, især med hensyn til fremmedhad og homofobi

02-10-2013 O-000103/2013 Kommissionen

  Inclusion of the United Arab Emirates in the visa-free Schengen area

27-05-2013 E-005897/2013 Kommissionen

  Inclusion of the United Arab Emirates in the visa-free Schengen area

27-05-2013 E-005896/2013 Rådet

  Concerns about the rise of extreme political forces in Europe

12-02-2013 E-001447/2013 Kommissionen

  Cyprus Protected Designation of Origin (PDO) application

05-06-2012 E-005623/2012 Kommissionen

En ny strategi for Afghanistan

02-04-2012 O-000097/2012 Kommissionen

Nuklear sikkerhed i EU's nabolande

20-04-2011 O-000103/2011 Kommissionen

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 6. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

103

Ligestillingsaspektet i EU's eksterne forbindelser (A6-0225/2009, Libor Rouček)

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(9.1)

Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(2)

De transatlantiske forbindelser efter det amerikanske valg (forhandling)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Kosovo (forhandling)

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(11)

Ordfører for betænkning

1

Ordfører for udtalelse

2

UDTALELSE om forslag til Rådets beslutning om gennemførelse af forordning (EF) nr. 168/2007 for så vidt angår vedtagelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2007-2012

AFET
29-11-2007 AFET_AD(2007)396675

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold

AFET
04-10-2007 AFET_AD(2007)394091

Beslutningsforslag

5

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om arktisk forvaltning

06-10-2008 RC-B6-0523/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING om arktisk forvaltning

01-10-2008 B6-0526/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING on Iran

23-01-2008 B6-0048/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING om de nyligt afholdte valg i Nigeria

15-05-2007 B6-0201/2007

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Aserbajdsjan

26-10-2005 RC-B6-0558/2005

Skriftlige erklæringer

1

Skriftlig erklæring om arbejdskraftens fri bevægelighed

01-02-2006 P6_DCL(2006)0005 Bortfaldet

Detaljer

Libor ROUČEK , Csaba Sándor TABAJDI , Marek SIWIEC , Borut PAHOR , Monika BEŇOVÁ

Åbningsdato : 01-02-2006
Frist : 01-05-2006
Antal underskrifter : 146 - 01-05-2006

Forespørgsler

9

Privatisering af Den Tjekkiske Republiks andel i virksomheden OKD

24-10-2008 E-5956/2008 Kommissionen

Amerikansk missilforsvarssystem i Den Tjekkiske Republik og Polen

02-02-2007 E-0576/2007 Rådet

Støtte til offentlig-private partnerskaber og samhørighedspolitikken

19-10-2006 O-0123/2006 Kommissionen

Forsinkelser i forbindelse med udvidelsen af Schengen-området

06-10-2006 P-4431/2006 Kommissionen

Udsættelse af de nye medlemsstaters optagelse i Schengen-området

03-10-2006 O-0112/2006 Kommissionen

Fordømmelse af Franco-styret 70 år efter det af Franco ledede statskup

06-06-2006 O-0059/2006 Kommissionen

Fordømmelse af Franco-styret 70 år efter det af Franco ledede statskup

06-06-2006 O-0058/2006 Rådet

Den østrigsk-tjekkiske grænse - hindringer for den fri bevægelse af varer og personer

01-02-2006 P-0496/2006 Rådet

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 5. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

1

Det udvidede Europa og dets naboer

04-05-2004 P5_CRE(2004)05-04(7)

Erklæringer (7. valgperiode)

Erklæring om økonomisk interesse