Mihael BREJC : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 14-02-2007 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Slovenska demokratska stranka (Slovenien)

Næstformand 

 • 26-10-2004 / 14-01-2007 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 13-09-2004 / 24-10-2004 : Underudvalg om Menneskerettigheder
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
 • 25-10-2004 / 25-10-2004 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika

Stedfortræder 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 13-09-2004 / 24-10-2004 : Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Indien

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk betalingspåbudsprocedure  
- LIBE_AD(2005)357775 -  
-
LIBE 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om forbud mod klyngebomber  
- P6_DCL(2007)0024 - Bortfaldet  
Elizabeth LYNNE , Angelika BEER , Véronique DE KEYSER , Mihael BREJC  
Åbningsdato : 01-03-2007
Frist : 01-06-2007
Antal underskrifter : 165 - 01-06-2007

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.