Janusz WOJCIECHOWSKI : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 07-05-2016 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 07-05-2016 : Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Næstformand 

  • 07-07-2014 / 07-05-2016 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  • 14-07-2014 / 07-05-2016 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet

Stedfortræder 

  • 01-07-2014 / 07-05-2016 : Udvalget for Andragender
  • 14-07-2014 / 02-06-2015 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
  • 02-07-2015 / 07-05-2016 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter  
- AGRI_AD(2015)552126 -  
-
AGRI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om statusrapport om vedvarende energi  
- AGRI_AD(2016)578551 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer  
- AGRI_AD(2014)537498 -  
-
AGRI 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om asiatiske elefanters bevarelse og velfærd  
- P8_DCL(2015)0062 - Bortfaldet  
Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK  
Åbningsdato : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Antal underskrifter : 87 - 15-01-2016
Skriftlig erklæring om oprettelsen af et fælles kontaktpunkt for dyrevelfærd  
- P8_DCL(2015)0022 - Bortfaldet  
Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ  
Åbningsdato : 27-05-2015
Frist : 27-08-2015
Antal underskrifter : 84 - 26-08-2015

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse