Monika BEŇOVÁ : 6. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem

Nationale partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Smer (Slovakiet)

Næstformand 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Israel

Medlemmer 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udenrigsudvalget
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Det Midlertidige Udvalg om CIA's Påståede Brug af Europæiske Lande ved Transport og Ulovlig Tilbageholdelse af Fanger
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udenrigsudvalget
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udenrigsudvalget

Stedfortræder 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen til EU’s eksterne bistand  
- AFET_AD(2005)349865 -  
-
AFET 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om arbejdskraftens fri bevægelighed  
- P6_DCL(2006)0005 - Bortfaldet  
Libor ROUČEK , Csaba Sándor TABAJDI , Marek SIWIEC , Borut PAHOR , Monika BEŇOVÁ  
Åbningsdato : 01-02-2006
Frist : 01-05-2006
Antal underskrifter : 146 - 01-05-2006
Skriftlig erklæring om beskyttelse af mindreårige børn mod brug af uhensigtsmæssige computerspil  
- P6_DCL(2005)0072 - Bortfaldet  
Monika BEŇOVÁ , Miloš KOTEREC , Vladimír MAŇKA  
Åbningsdato : 12-12-2005
Frist : 12-03-2006
Antal underskrifter : 86 - 12-03-2006

Deltagerliste 
Denne tilstedeværelsesliste er et uddrag af protokollerne fra plenarmøderne i den 6. valgperiode. De anførte oplysninger er kun til orientering og dækker medlemmernes mandatperiode i Europa-Parlamentet. Det er rådata, som ikke tager hensyn til begrundet fravær på grund af sygdom, barsels- eller fædreorlov, bemyndigede parlamentariske delegationers virksomhed osv.

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  11G130
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T12047
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadresse 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G130
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: