Monika BEŇOVÁ : Skriftlige stemmeforklaringer 

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Anmodning om ophævelse af José Manuel Fernandes' immunitet (A9-0023/2019 - Ibán García Del Blanco) SK  
 

José Manuel Fernandes je členom Európskej ľudovej strany a zastupuje Portugalsko. Oddelenie trestného vyšetrovania a trestného stíhania v Portugalsku, požiadalo o zbavenie imunity poslanca EP José Manuela Fernandesa. Údajným zločinom sú porušenia pravidiel verejného obstarávania v čase keď bol Starostom Vila Verde.

Fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer (A9-0019/2019 - Ondřej Kovařík) SK  
 

Cieľom tohto hlasovania je bojovať proti podvodom s DPH v celej Európskej únii. Táto správa sa týka balíka všeobecnej reformy dane z pridanej hodnoty v celej EÚ. Konkrétne sa táto správa zaoberá technickou úpravou s cieľom zdaňovať online transakcie.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (B9-0170/2019) SK  
 

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej bavlny. Z technických dôvodov táto úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie bavlny.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret sojabønne MON 89788 (MON-89788-1) (B9-0169/2019) SK  
 

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej sóje. Z technických dôvodov táto úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie sóje.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og underkombinationerne MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og NK603 × DAS-40278-9 (B9-0171/2019) SK  
 

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej kukurice. Z technických dôvodov táto úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie kukurice

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre, fire eller fem af enkelt-GM-begivenhederne Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 og GA21 (B9-0172/2019) SK  
 

V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej kukurice. Z technických dôvodov táto úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie kukurice.

Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) SK  
 

V tomto prípade ide o absolutórium za rok 2017. Európsky parlament na základe záverov OLAF-u a Európskeho dvora audítorov s poľutovaním konštatoval, že došlo k systematickým pochybeniam v spôsobe využívania rozpočtu v roku 2017.

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) SK  
 

Európska rada historicky zaostáva v tom, ako transparentne používa svoj rozpočet. Je poľutovaniahodné, že absolutórium opäť odráža túto skutočnosť a že Rada nemá v úmysle zmeniť spôsob monitorovania svojho rozpočtu. Je dôležité, aby všetky inštitúcie pracovali na zvyšovaní dôvery občanov v európskej inštitúcii. Základným predpokladom tejto dôvery je transparentnosť a čestnosť. Akákoľvek reforma zameraná na tento cieľ je preto zmysluplná.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Vurdering af plantebeskyttelsesmidlers virkning på honningbier (B9-0149/2019) SK  
 

V tomto prípade ide o pozitívny krok na zvýšenie ochrany včiel v Európe. Ide o žiadosť na sprísnenie pravidiel pri autorizácii pesticídov. Tento návrh je však iba prvý krok na zvýšenie ochrany včiel a je to signál, aby nová Komisia začala brať vážne vplyv toxických pesticídov na životné prostredie.

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) SK  
 

Európska únia sa musí dôkladne pripraviť na ekonomické a hospodárske následky, ktoré spôsobí vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Je nevyhnutné, aby sme sa sústredili na všetky oblasti, ktoré budú zasiahnuté vystúpením a takisto sa musíme pripraviť na možnosť vystúpenia Spojeného kráľovstva bez dohody. Musíme vyslať veľmi jasný signál, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bude schopný reagovať na prípadné prepúšťanie pracovníkov v rôznych odvetviach a zároveň nebude navýšená maximálna ročná suma pre Európsky fond na prispôsobenie globalizácii.

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  11G130
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T12047
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadresse 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G130
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: