John ATTARD-MONTALTO : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Næstformand 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 09-03-2010 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien
 • 19-01-2012 / 20-11-2012 : Udvalget om International Handel

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udenrigsudvalget
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Irak
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udenrigsudvalget

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om indførelse af en europæisk dag for anerkendelse af ofrene for europæisk kolonisering og kolonislaveri.  
- P7_DCL(2013)0002 - Bortfaldet  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Åbningsdato : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal underskrifter : 116 - 15-07-2013
Skriftlig erklæring om indførelse af programmet "Skak i skolen" i Den Europæiske Unions uddannelsessystemer  
- P7_DCL(2011)0050 - Vedtaget  
Slavi BINEV , John ATTARD-MONTALTO , Nirj DEVA , Mario MAURO , Hannu TAKKULA  
Åbningsdato : 30-11-2011
Frist : 15-03-2012
Dato for vedtagelse : 15-03-2012
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P7_TA(2012)0097
Antal underskrifter : 415 - 15-03-2012

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse