Ana MIRANDA : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 28-02-2018 / 01-03-2018 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem
 • 02-03-2018 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Bloque Nacionalista Galego (Spanien)

Medlemmer 

 • 28-02-2018 / 13-03-2018 : Retsudvalget
 • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Udvalget for Andragender

Stedfortræder 

 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Fiskeriudvalget
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Retsudvalget
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i MERCOSUR
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 23-05-2018 / 01-07-2019 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstillinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF  
- PETI_AD(2019)629635 -  
-
PETI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning  
- LIBE_AD(2018)627838 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)  
- LIBE_AD(2018)625435 -  
-
LIBE 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (A8-0033/2018 - Esteban González Pons) PT  
 

O meu voto a respeito deste relatório sobre um problema do meu País, a Galiza, como é o setor têxtil na comarca de Ordes, é positivo, "como mal menor", já que o Partido Popular na Galiza e na Espanha primeiro deslocalizam as empresas e depois atribuem recursos limitados como o FEAG.
O facto de se terem perdido 500 postos de trabalho nos últimos quatro nos na comarca onde o desemprego aumentou 40% no sector têxtil, afetando especialmente a mulheres com idades entre os 30 e os 54 anos, faz com que seja imprescindível um plano ambicioso dirigido especificamente a este coletivo e que sejam agilizadas as ajudas pelos despedimentos, pois há muitas mulheres que ainda não receberam pagamento e é impossível cobri-lo com um fundo limitado como o FEAG.
A Galiza está na vanguarda no setor têxtil na Europa e, no BNG, queremos que assim continue: mais trabalho, menos esmolas!

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse