Saïd EL KHADRAOUI

Politiske grupper

 • 07.10.2003 / 19.07.2004 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : De Europæiske Socialdemokraters Gruppe - Medlem
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

 • 07.10.2003 / 19.07.2004 : Socialistische Partij (Belgien)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Socialistische Partij.Anders- Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionaal, Integraal Democratisch, Toekomstgericht (Belgien)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Socialistische Partij.Anders (Belgien)

Næstformand

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene

Medlem

 • 23.10.2003 / 30.04.2004 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Slovenien
 • 23.10.2003 / 19.07.2004 : Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Transport- og Turismeudvalget
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Transport- og Turismeudvalget
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Transport- og Turismeudvalget
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Transport- og Turismeudvalget
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Transport- og Turismeudvalget

Stedfortræder

 • 21.10.2003 / 19.07.2004 : Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Udvalget om International Handel
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Udvalget om International Handel
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Udenrigsudvalget
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Økonomi- og Valutaudvalget

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 7. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

96

Europæiske langsigtede investeringsfonde (forhandling)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(20)

Ordfører for betænkning

4

Skyggeordfører for betænkning

9

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venturekapitalfonde

ECON
06-06-2012 A7-0193/2012

Ordfører for udtalelse

2

UDTALELSE om opfølgning på delegationen af lovgivningsbeføjelser og medlemsstaternes kontrol med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

TRAN
06-09-2013 TRAN_AD(2013)513025

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

TRAN
01-06-2010 TRAN_AD(2010)441237

Skyggeordfører for udtalelse

4

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet med henblik på i 2020 at gennemføre en international aftale om anvendelse af en global markedsbaseret foranstaltning i forbindelse med emissioner fra international luftfart

TRAN
22-01-2014 TRAN_AD(2014)524529

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden

ECON
14-03-2013 ECON_AD(2013)496498

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

ECON
13-03-2013 ECON_AD(2013)496499

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om midlertidig fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet

TRAN
19-02-2013 TRAN_AD(2013)502176

Beslutningsforslag

42

Fælles beslutningsforslag om sikkerhed og menneskehandel på Sinaihalvøen

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on security and human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0256/2014

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om situationen i Egypten

05-02-2014 RC-B7-0145/2014

Fælles beslutningsforslag om situationen i Syrien

05-02-2014 RC-B7-0141/2014

Forslag til beslutning om situationen i Egypten

04-02-2014 B7-0147/2014

Forslag til beslutning om situationen i Syrien

04-02-2014 B7-0143/2014

Fælles beslutningsforslag om situationen i Syrien

11-09-2013 RC-B7-0413/2013/Rev. 1

Fælles beslutningsforslag om situationen i Egypten

11-09-2013 RC-B7-0411/2013

Forslag til beslutning om situationen i Syrien

10-09-2013 B7-0428/2013

Forslag til beslutning om situationen i Egypten

10-09-2013 B7-0412/2013

Skriftlige erklæringer

1

Skriftlig erklæring om forebyggelse af negative virkninger af gennemførelsen af direktiv 2008/6/EF om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet

13-12-2010 P7_DCL(2010)0094 Bortfaldet

Detaljer

Dennis de JONG , Georges BACH , Isabelle DURANT , Saïd EL KHADRAOUI , Marian HARKIN

Åbningsdato : 13-12-2010
Frist : 24-03-2011
Antal underskrifter : 165 - 24-03-2011

Forespørgsler

90

  Erasmus+: co-financing of voluntary work

02-04-2014 P-004053/2014 Kommissionen

  Illegal hunting of endangered migratory birds in Lebanon

15-01-2014 E-000369/2014 Kommissionen

  VP/HR - General strike at UN refugee camps in the West Bank

15-01-2014 E-000368/2014 Kommissionen

Rettigheder for personer med handicap

15-01-2014 O-000013/2014 Kommissionen

  European Parliament vote of 9 October 2013 on flight time limitations - follow-up question

08-01-2014 P-000129/2014 Kommissionen

  Accident statistics for 2013

08-01-2014 E-000110/2014 Kommissionen

  Support for people with disabilities

18-12-2013 E-014321/2013 Kommissionen

  Motorway toll disc (vignette) in Germany

16-12-2013 P-014123/2013 Kommissionen

  European Parliament vote on 9 October 2013 on flight time limitations

20-11-2013 P-013171/2013 Kommissionen

  Investment in commodities

01-08-2013 E-009295/2013 Kommissionen

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 6. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

41

Handlingsplan for mobilitet i byer (forhandling)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(18)

Afgifter på tunge godskøretøjer – Miljøvenlig transport (forhandling)

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(13)

Afgifter på tunge godskøretøjer – Miljøvenlig transport (fortsat forhandling)

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(15)

Handlingsplan om mobilitet i byer (forhandling)

12-01-2009 P6_CRE(2009)01-12(15)

Inddragelse af luftfarten i kvoteordningen for drivhusgasemissioner (forhandling)

08-07-2008 P6_CRE(2008)07-08(6)

Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) (forhandling)

08-07-2008 P6_CRE(2008)07-08(17)

En ny kultur for mobilitet i byer (forhandling)

08-07-2008 P6_CRE(2008)07-08(18)

Beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter (forhandling)

17-06-2008 P6_CRE(2008)06-17(15)

Ordfører for betænkning

3

Beslutningsforslag

1

Skriftlige erklæringer

1

Skriftlig erklæring om gratis adgang for studerende til museer

30-01-2008 P6_DCL(2008)0010 Bortfaldet

Detaljer

Saïd EL KHADRAOUI , Jörg LEICHTFRIED , Hannu TAKKULA

Åbningsdato : 30-01-2008
Frist : 08-05-2008
Antal underskrifter : 179 - 08-05-2008

Forespørgsler

129

Beskyttelse af GSM-brugere i forbindelse med reklame på mobiltelefoner

22-04-2009 P-3277/2009 Kommissionen

Skrotningspræmier ved udrangering af ældre biler og køb af nye

21-04-2009 H-0258/2009 Kommissionen

Praktiske problemer i forbindelse med sikring af lufthavne

31-03-2009 E-2642/2009 Kommissionen

Dårlige resultater ved crashtest af kinesiske biler

31-03-2009 P-2609/2009 Kommissionen

Gennemskuelighed i kosmetikindustriens forskningsafdelinger

25-03-2009 E-2277/2009 Kommissionen

Undervisningsprogram om EU til anvendelse på primær- og sekundærtrinnet i Europa

19-03-2009 E-2136/2009 Kommissionen

Radioaktiv forurening af turistdestinationer i Spanien (opfølgning)

05-02-2009 E-0945/2009 Kommissionen

Fri reklame for lægemidler på recept

05-02-2009 E-0944/2009 Kommissionen

Beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder

04-02-2009 E-0883/2009 Kommissionen

Internetapotek

04-02-2009 E-0882/2009 Kommissionen

Virksomhed i Parlamentets plenarforsamling i 5. valgperiode

Indlæg på plenarmødet

2

Maksimalgrænseværdier for pesticidrester

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(7)

Lægemidler

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(6)

Skriftlige erklæringer

2

Skriftlig erklæring om hensyntagen til ungdommen i forbindelse med politiske foranstaltninger uden for ungdomspolitikken

03-05-2004 P5_DCL(2004)0035 Bortfaldet

Detaljer

Bart STAES , Eurig WYN , Saïd EL KHADRAOUI

Åbningsdato : 03-05-2004
Frist : 06-05-2004
Antal underskrifter : 26 - 06-05-2004

Skriftlig erklæring om støjgener fra lufthavne

10-03-2004 P5_DCL(2004)0018 Bortfaldet

Detaljer

Anne VAN LANCKER , Jan DHAENE , Saïd EL KHADRAOUI , Nelly MAES

Åbningsdato : 10-03-2004
Frist : 06-05-2004
Antal underskrifter : 54 - 06-05-2004

Forespørgsler

8

For bureaukratisk mediestøtteordning

29-04-2004 E-1447/2004 Kommissionen

Integration af rådssekretariatet i Bruxelles

25-02-2004 H-0113/2004 Rådet

Integration af Kommissionen i Bruxelles

20-02-2004 P-0633/2004 Kommissionen

Salg af fødevarer med overskredet udløbsdato

18-02-2004 E-0604/2004 Kommissionen

Udsalg af fødevarer

18-02-2004 E-0603/2004 Kommissionen

Finansiering af vort løfte om at udrydde fattigdom

12-11-2003 O-0071/2003 Kommissionen

Advarselsmærkater på alkoholholdige drikkevarer

24-10-2003 E-3164/2003 Kommissionen

Kræftfremkaldende stof i babymad

22-10-2003 P-3194/2003 Kommissionen

Erklæringer (7. valgperiode)